O zasebnosti

Omejitev odgovornosti, pravila, pravice itd.

Omejitev odgovornosti

Vsebina spletnega mesta je informativne narave. La Bolita, družba za organizacijo, d.o.o. (v nadaljevanju La bolita d.o.o.) ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost in popolnost objavljenih podatkov ali za kakršnokoli škodo, ki bi bila uporabniku spletnega mesta povzročena zaradi uporabe informacij na spletnem mestu. Pridržujemo si pravico, da  uporabnike napotimo na druge strani svetovnega spleta in ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino. La Bolita d.o.o. bo z vzdrževanjem vsebine spletnega mesta skušala zagotavljati točnost in ažurnost podatkov, vendar ne jamčimo in ne prevzemamo odgovornosti za njihovo točnost in popolnost. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. La Bolita d.o.o. si pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve spletnih strani (v celoti ali delno) brez predhodnega opozorila in ne prevzema odgovornosti za kakršne koli posledice takih sprememb.

 

Pravila zasebnosti

Osnovna dejavnost podjetja La Bolita d.o.o. je izvedba plesnih tečajev in dogodkov povezanih s plesom. Kot plesna šola, La Bolita d.o.o. obdeluje tiste osebne podatke, ki jih potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti in povezanih dejavnosti, ki so mu zaupani s prijavnico na plesni tečaj oz. s prijavnico na posamezne dogodke, ki jih plesna šola organizira, oddano v pisni obliki ali po e-pošti, pa tudi za opravljanje tržen dejavnosti in za izpolnjevanje zakonskih obveznosti, ki iz tega razmerja izhajajo. Podjetje La Bolita d.o.o. skrbi za osebne podatke, ki jih obdeluje, v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov v republiki Sloveniji (kot je zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov in Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov – Uredba (EU) 2016/679) ter internimi akti podjetja La Bolita d.o.o..

Osebna izkaznica podjetja

Podjetje La Bolita d.o.o., s sedežem na Andrejaševi ulic 15, 1000 Ljubljana, matična številka: 188783100, davčna številka: SI 5003437.

Viri osebnih podatkov v obdelovanju

 • Od tečajnikov in tečajnic, članov kluba La Bolita in ostalih zainteresiranih morebitnih kupcev ter udeležencev dogodkov, ki jih organizira La Bolita d.o.o., oz. njegovi pogodbeni partnerji, preko prijavnic v listinski obliki, preko e-pošte, na spletnih straneh objavljenih obrazcev, preko v nagradnih igrah danih podatkov, telefonskega naročanja izdelkov oz. telefonskih prijav in neposrednega trženja;
 • Ob primopredaji dokumentacije (kot so kuponi ali darilni boni in podobno), ki jih je uporabnik prejel v dar ali jih kupil pri podjetju La Bolita d.o.o. oz. njegovih pogodbenih partnerjih.
 • Iz javnih evidenc – javni dostop, kadar je izkazan pravni interes (sodni postopki, poizvedbe…) pa tudi iz centralnega registra prebivalstva in nekaterih drugih evidenc, pri čemer je potrebno izpostaviti, da neposredne povezave z javnimi evidencami nima vzpostavljene;
 • Iz sklenjenih pogodb, za potrebe izvajanja dejavnosti podjetja La Bolita d.o.o..

 

Vrste osebnih podatkov v obdelovanju

Podjetje La Bolita d.o.o. obdeluje naslednje osebne podatke spodaj navedenih kategorij fizičnih oseb, v kolikor jih iz zgoraj navedenih virov pridobi:

 1. Tečajnic in tečajnikov v primeru prijave na dogodke, kjer zainteresirani izrazijo željo po iskanju primernega plesnega partnerja/soudeleženca – ime, priimek, naslov, kontakt (telefonska številka, e-naslov), rojstni podatki ter višina in starost;
 2. Tečajnic, tečajnikov, udeležencev dogodkov in klubskih članov kluba La Bolita – ime, priimek, naslov, kontakt (telefonska številka, e-naslov) in rojstni podatki;
 3. Dolžnikov – ime, priimek, naslov, kontakt (telefonska številka, e-naslov) EMŠO, davčna številka, višina dolga, iz katerega naslova obstaja dolg, obstoj morebitnih dogovorov, povezanih z njim, premoženje dolžnika in ali je v osebnem stečaju, ter ostale podatke, vezane na izstavitev računa;
 4. Prejemnikov računov – ime, priimek, naslov prejemanja računa (fizična pošta/e-račun….), obstoj in višina dolga iz naslova neplačevanja zaračunanih storitev, kontakt (telefonska številka, e-naslov…)
 5. Ostalih fizičnih in pravnih oseb, ki kontaktirajo podjetje z namenom naročila izdelka/storitve gre torej za posnetke telefonskih pogovorov za potrebe dokazovanja o sklenitvi posla in hrambo e-pošte z e-naslovi;
 6. Udeležencev nagradnih iger (ime, priimek, datum rojstva, naslov in kontakt – telefon, e-pošta);
 7. Delavcev (po pogodbi o zaposlitvi, o opravljanju rednega, začasnega ali občasnega dela upokojencev) in podjemnikov (ime, priimek, naslov, davčna številka, EMŠO, št. TRR, Kontakt);
 8. Telefonskih posnetkov za potrebe dokazil o sklenitvi posla, prejetih naročilih in reklamacijah.;

 

Podlage obdelave osebnih podatkov

Kot podjetje, ki organizira posamezne dogodke in izvaja svojo registrirano dejavnost obdelujemo zgoraj navedene osebne podatke posameznikov na podlagi:

 • Pogodbe;
 • Zakonitega interesa (ki ga utemeljujemo z razlogi učinkovitejšega opravljanja dejavnosti, elektronskega poslovanja, izterjave obveznosti, dokazovanja poslovne komunikacije, naročil, pogajanj za skleni5tev posla in dokazov o sklenitvi posla, dokazov o reklamacijah…);
 • Prostovoljne izjave (kot je dovoljenje za obdelavo vaših osebnih podatkov za namen neposrednega trženja, udeležbe v nagradnih igrah in obveščanja o spremembah pri organizaciji dogodkov, sami organizaciji dogodkov, v primeru, da tečaji odpadejo oz. jih organizator prestavlja na drug termin oz. uro pričetka in ostale informacije vezane na organizacijo dogodkov in plesnih tečajev, ki so ključnega pomena tako za podjetje kakor tudi za naročitelja/kupca oz. uporabnika storitev)

 

Posredovanje podatkov tretjim osebam in obdelovalci osebnih podatkov

Obdelava osebnih podatkov se vrši tudi s pogodbenimi obdelovalci (zunanja IT podpora, odvetniki, izterjava), s katerimi je podjetje sklenilo ustrezen dogovor o obdelavi osebnih podatkov, pri čemer pri urejanju pogodbenega odnosa  s pogodbenimi obdelovalci izhaja iz vsaj enake ravni varstva osebnih podatkov, kot jih zagotavlja sam. upravljalec osebne podatke hrani na območju EU ter jih ne iznaša v tretje države.

 

Roki hrambe osebnih podatkov

Podjetje La Bolita d.o.o. praviloma hrani osebne podatke, zbrane na pogodbeni podlagi, za čas trajanja pogodbe o6z. še toliko let, kolikor je potrebno za dokončanje morebitnih sodnih postopkov in potek zastaralnih rokov za vse obveznosti, ki izhajajo iz naslova sklenjenih pogodb oz. dokler to zahteva zakon. Tudi podatki, ki jih podjetje obdeluje na podlagi zakotnega interesa so hranjeni dokler je takšen zakoniti interes podan, najdlje pa dotlej, dokler je postopek v teku oz. do zastaranja obveznosti, zaradi katerih so osebni podatki bili zbrani. Vaše dovoljenje za obdelavo osebnih podatkov, ki jih podjetje obdeluje na podlagi vašega prostovoljnega soglasja (to velja predvsem za dovoljenje za izvajanje neposrednega trženja, prijav na tečaje in ostale dogodke, ki jih podjetje javno organizira), velja do preklica. Preklic lahko kadarkoli sporočite na e-naslov: infoabolita.si ali na naslov podjetja: La bolita d.o.o., Andrejaševa ulica 15, 1000 Ljubljana.

Vsak uporabnik lahko kadarkoli pisno zahteva preklic za obdelavo osebnih podatkov, ki jih podjetje obdeluje na podlagi vašega prostovoljnega soglasja (to vela predvsem za dovoljenje za izvajanje neposrednega trženja in ne za osebne podatke, ki smo jih kot pogodbeni partner dolžni voditi v skladu s slovensko in evropsko zakonodajo). Vsak uporabnik mora ob preklicu za obdelavo osebnih podatkov navesti tudi način, kako ji preklicuje (podatki se hranijo, vendar jih obdelovanec ne sme uporabljati do preklica ali podatki se brišejo in gredo v pozabo). V ta namen mora podjetje v 15. dneh po prejemu zahteve trajno ali začasno prenehati uporabljati vaše osebne podatke za namen neposrednega trženja, ter vas o tem v nadaljnjih 5. dneh ustrezno obvestiti. Preklic v pisni obliki se lahko posreduje po pošti ali na naslov Andrejaševa ulica 15, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: info[at]labolita.si.

 

Pravice posameznikov

Pod pogoji, ki jih določajo veljavni predpisi s področja varstva osebnih podatkov, ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico do obveščenosti o obdelavi svojih osebnih podatkov, pravico do dostopa do osebnih podatkov, do popravkov, do izbrisa, do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti, do ugovora, kot tudi do ne avtomatizirane obdelave, pritožbe nadzornemu organu in umika soglasja k obdelavi.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Če se vam zastavljajo dodatna vprašanja s področja varstva vaših osebnih podatkov ali bi želeli uveljavljati svoje pravice, lahko vašo zahtevo posredujete po navadni pošti na naslov: La Bolita d.o.o., Andrejaševa ulica 15, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: infoabolita.si. V 7. dneh vam bomo odgovorili, ali pa vas kontaktirali za dodatna pojasnila glede vaših zahtev.

Pravica do pritožbe

Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov oz. z odgovorom pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov podjetja niste zadovoljni, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu (gp.imp-rs.si), ki predstavlja nadzorni organ.

Varstvo osebnih podatkov

Podjetje La Bolita d.o.o. izvaja vse potrebne tehnične in organizacijske ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih obdeluje.

Končna določba

Ta pravila zasebnosti so veljavna od 18.06.2019. spreminjajo se lahko skladno s spremembami predpisov, spremembami poslovanja podjetja in najboljšimi praksami.

 

O piškotkih na naši spletni strani

 

Kaj so piškotki?

Piškotek je datoteka, ki shrani nastavitve spletnih strani. Spletna mesta piškotke shranijo v naprave uporabnikov, s katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav in nastavitev, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Piškotki omogočajo spletnim stranem prepoznavanje, če je uporabnik že obiskal to spletno mesto in pri naprednih aplikacijah se lahko z njihov pomočjo ustrezno prilagodijo posamezne nastavitve. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

Zakaj so piškotki potrebni?

Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabnik prijaznih spletnih storitev; najpogostejše funkcije e-poslovanja ne bi bile mogoče brez piškotkov. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni posameznikove preference in izkušnje, brskanje po spletnih straneh pa je s tem bolj učinkovito in prijetno. Razlogov za uporabo piškotov je več. Uporabljajo se za shranjevanje podatkov o stanju posamezne spletne strani (podrobnosti o prilagoditvah posamezne spletne strani), pomagajo pri izvajanju spletnih storitev (npr. spletne trgovine), pomagajo pri zbiranju statistik o uporabnikih in obiskanosti spletnega mesta, o navadah spletnega uporabnika.

Piškotki, ki jih uporabljano na naši spletni strani, ne zbirajo vaših osebnih podatkov, s katerimi bi vas bilo mogoče osebno prepoznati in ne morejo poškodovati vašega računalnika, tablice ali mobilnega telefona. Piškotki omogočajo delovanje našega spletnega mesta in nam pomagajo razumeti, katere informacije so najkoristnejše za obiskovalce.

Priglasitev

Z uporabo tega spletnega mesta se strinjate, da to spletno mesto nastavi piškotke na vašem računalniku ali mobilni napravi.

Upravljanje in brisanje piškotkov

Če želite spremeniti način uporabe piškotkov v brskalniku, vključno z blokiranjem ali izbrisom, lahko to storite z ustrezno spremembo nastavite brskalnika. Za upravljanje piškotkov vam večina brskalnikov omogoča, da sprejmete ali zavrnete vse piškotke, sprejmete samo določeno vrsto piškotkov ali pa vas opozori, da stran želi shraniti piškotek. Piškotke, ki jih je brskalnik shranil, lahko tudi enostavno izbrišete. Če spremenite ali izbrišete brskalnikovo datoteko s piškotki, spremenite ali nadgradite vaš brskalnik ali napravo, boste morda morali ponovno onemogočiti piškotke. Postope za upravljanje in brskanje piškotkov se razlikuje od brskalnika do brskalnika. Če pri tem potrebujete pomoč, lahko pogledate v brskalnikovi pomoči uporabnikom.