Pogoji poslovanja

Informacije, računi, poslovanje itd.

Splošno

 • Vsi redni tečaji v tekoči sezoni so razpisani vnaprej, plesna šola si pridržuje pravico do popravkov in prilagoditev terminov ter lokacij.
 • V primeru, da zaradi višje sile, ura rednega tečaja odpade, jo plesna šola nadomesti. Način in termin nadomeščanja je stvar plesne šole. Tečajniki, pa so tako o izpadu redne ure, kakor tudi o terminu nadomeščanja izpadle ure obveščeni v čim krajšem času.
 • V kolikor tečajnik/tečajnica želi, da ga plesna šola obvešča o spremembah, ponudbah, ter ostalih dogodkih, ki jih organizira plesna šola, mora tečajnik/tečajnica izpolniti Vpisnico plesne šole La Bolita.
 • Tečajnik/tečajnica z nakupom katere koli storitve iz ponudbe plesne šole La Bolita avtomatično soglaša s splošnimi pogoji poslovanja. Prav tako se strinja s pogoji in pravili uporabe prostorov, v katerih potekajo tečaji, delavnice ali vadbe.
 • V kolikor tečajnik/tečajnica ne upošteva pravil in splošnih pogojev poslovanja plesne šole La Bolita, oz. uporabe prostorov, v katerih potekajo tečaji, delavnice ali vadbe oz. s svojimi dejanji moti potek dela oz. krši le te, ga plesni učitelj oz. prisotni pooblaščenec plesne šole La Bolita na kršitev opozori in pozove k upoštevanju le teh. V kolikor tečajnik/tečajnica kljub opozorilu nadaljuje s kršitvami, ima plesni učitelj oz. prisotni pooblaščenec plesne šole La Bolita pravico zahtevati, da tečajnik/tečajnica zapusti prostore plesne šole La Bolita. V tem primeru tečajnik/tečajnica nima pravice do zahtevka za povračilo že plačane prisotnosti.
 • Vsi pogoji koriščenja/uporabe prostora, v katerem se odvijajo dejavnosti iz ponudbe plesne šole La Bolita, so dosegljivi na spletni strani plesne šole La Bolita, pod zavihom: »O zasebnosti« ter v prostorih, v katerih se odvijajo dejavnosti plesne šole La Bolita.

 

Pogoji koriščenja zakupljenih kartic in prisotnost/obiski plesnih vaj:  

 • Vse zakupljene kartice veljajo od datuma prvega koriščenja kartice.
 • V primeru, da tečajnik/tečajnica kartice nima pri sebi, je vstop oz. prisotnost na plesnih vajah mogoča samo ob plačilu 1-kratnega obiska ali nakupu nove kartice. Na osnovi predhodnega dogovora, lahko tečajniku/tečajnici povrnemo kupnino 1-kratnega obiska ob pogoju, da tečajnik/tečajnica pri naslednjem obisku predloži kartico 1-kratnega vstopa skupaj s še veljavno kartico večkratnih obiskov.
 • PREPOVEDANA je prisotnost tečajnikov in tečajnic na tečajih, preplesavanjih in ostalih vadbah, ki jih organizira plesna šola, brez kartice ali kartice 1-kratnega obiska.

 

Odsotnosti

 • Daljše odsotnost in s tem povezano nekoriščenje zakupljene ponudbe plesne šole La Bolita upoštevamo samo v primeru daljše oz. vsaj 1/2 odsotnosti (v določenem zakupljenem obdobju oz. v obdobju veljavnosti kartice) zaradi bolezni, poškodbe ali naknadnega vpisa v skupino in sicer na način, da se veljavnost že zakupljene kartice podaljša. Razlog odsotnosti se dokazuje na podlagi ustrezne verodostojne dokumentacije, ki jo tečajnik/tečajnica predloži na lastne stroške. Kupnine zakupljene ponudbe v nobenem primeru ne vračamo!
 • Krajše odsotnosti niso razlog za podaljšanje veljavnosti zakupljenih ponudb plesne šole La Bolita.

 

Odgovornost

Vsi plesni dogodki potekajo na lastno odgovornost posameznika. V primeru zdravstvenih težav se pred obiskom plesnih dogodkov obvezno posvetujete z vašim osebnim zdravnikom!

Ljubljana, 23.05.2019 (Cenik velja za šolsko leto 2019/20)

Aleš Višček, direktor